فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - تنوع زیستگاه های ایران

دانلود پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: تنوع زیستگاه های ایران فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 33 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - محیط زندگی خود را بشناسیم

دانلود پاورپوینت فصل پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: محیط زندگی خود را بشناسیم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 58 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطب

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - ایران ، خانه ما

دانلود پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: ایران ، خانه ما فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 25 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب در

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - من کجا زندگی می کنم؟

دانلود پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: من کجا زندگی می کنم ؟ فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 33 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - تولید ، توزیع ، مصرف

دانلود پاورپوینت فصل چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: تولید ، توزیع ، مصرف فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 45 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - مصرف

دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: مصرف فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 26 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - تولید و توزیع

دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: تولید و توزیع فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 19 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درس

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - مقابله با حوادث

دانلود پاورپوینت فصل سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: مقابله با حوادث فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 28 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب در

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - بیمه و مقابله با حوادث

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: بیمه و مقابله با حوادث فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 15 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی