فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری

بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی تعداد صفحات : 165 صفحه چکیده گستره­ی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه­، به تنهایی از عهده­ دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعه­ای

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش نظام جانشین پروری تابلی و همکاران

پرسشنامه سنجش نظام جانشین پروری تابلی

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای زنجیره تامین

این پرسشنامه دارای 85 سوال بوده و هدف آن بررسی شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای زنجیره تامین می باشد. طیف پاسخگویی آن به صورت لیکرت است.این پرسشنامه دارای 4 بعد نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید است. روایی و پایایی : دارد منبع :دارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حکمرانی خوب بیسواس و همکاران (2019)

این پرسشنامه که جدیدترین پرسشنامه در این حوزه هستش دارای 60 سوال و مشتمل بر 13 بعد کلی است. ابعادی شامل:پاسخگویی،شفافیت،مشارکت،اثربخشی،برابری و.... منبع معتبر: دارد طیف:لیکرت

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی گارنفسکی و همکاران

این پرسشنامه دارای 36 سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران) است. این پرسش نامه توسط گارنفسکی و همکاران ( 2001 ) به منظور ارزیابی راهبردهاي شناخت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک و سونیا (2009)

این پرسشنامه معتبر مشتمل بر 30 سوال است و دربرگیرنده 5 بعد کلی است. شامل اکتساب دانش، خلق دانش،ذخیره دانش،توزیع دانش،نگهداری دانش. منبع: دارد روایی: دارد پایایی : دارد نحوه امتیاز دهی : دارد قابل استفاده جهت پژوهشگران و دانشجویان گرامی

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هوش معنوی جامع

پرسشنامه هوش معنوی جامع (منبع:آمرام و درایر، 2007)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شناسايی و اولويت بندی عوامل محيطی موثر بر برنامه ريزی راهبردی فرهنگی كشور

پرسشنامه شناسايی و اولويت بندی عوامل محيطی موثر بر برنامه ريزی راهبردی فرهنگی كشور

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی